Gogledd Cymru Actif

*

Gogledd Cymru Actif

*

Gogledd Cymru Actif

*

Gogledd Cymru Actif

*

Gogledd Cymru Actif

*

Gogledd Cymru Actif

*

Gogledd Cymru Actif

*

Gogledd Cymru Actif

*

Gogledd Cymru Actif

Gogledd Cymru Actif

*

Gogledd Cymru Actif

*

Gogledd Cymru Actif

*

Gogledd Cymru Actif

*

Gogledd Cymru Actif

Adeiladu Gogledd Cymru
iachach a hapusach

Mae Actif Gogledd Cymru yn gydweithrediad rhwng partneriaid sydd wedi ymrwymo i sicrhau y bydd Gogledd Cymru yn lle hapusach ac iachach i bawb. Byddant yn gwneud hyn trwy annog pawb i fod yn actif, ac rydym yn falch dros ben o gael cydweithio â hwy i wireddu hyn. Fe wnaethant gysylltu â ni cyn cael eu lansio’n swyddogol i droi eu gweledigaeth yn wefan ddiddorol a fuasai’n cyfleu gwybodaeth i ymwelwyr sy’n amrywio o noddwyr masnachol i drefnwyr clybiau phobl gyffredin sy’n byw yn y rhanbarth.

Fe wnaethom gydweithio a’u tîm i fapio pob segment cwsmeriaid, deall beth oeddent am i’w gwefan lwyddo i’w wneud a chynllunio’r ffordd orau o gynnig profiad hollol hwylus iddynt. Gwnaethwyd hyn heb amharu ar brofiad segment cwsmeriaid arall. Yna, fe wnaethom ddylunio a datblygu gwefan ynghylch y rhain, cyn rhoi hwb i’w heffaith ar adeg y lansio trwy ddylunio amrywiaeth o gipluniau a dogfennau yn ymwneud â strategaethau.

Dyddiad:

2023

Cleient:

Gogledd Cymru Actif

Gwasanaethau:

Dylunio | Marchnata | Web

CANLYNIADAU

Diolch i’r gwaith a wnaethom ar ddechrau’r prosiect i ddeall eu cynulleidfaoedd amrywiol a llunio teithiau effeithiol i ddefnyddwyr, llwyddodd Actif i lansio gwefan drawiadol sy’n ennyn diddordeb ac yn cynnig gwybodaeth hollbwysig heb orlwytho. Nid oedd hynny’n waith hawdd. Mae’r wefan hefyd ar gael trwy gyfrwng nifer o ieithoedd, ac mae wedi’i hoptimeiddio’n llawn i’w defnyddio ar unrhyw declyn, sy’n sicrhau ei bod hi’n wefan sy’n wirioneddol hygyrch i bawb.

Fe tîm darbodus sy’n hynod o uchelgeisiol, roeddem yn deall na fuasai treulio amser yn potsian â’r wefan yn ddefnydd buddiol o amser. Dyna pam y gwnaethom ni sicrhau y buasent yn gallu rheoli’r wefan eu hunain yn rhwydd trwy ddatblygu system rheoli cynnwys wedi’i llunio i fod yn hawdd i’w deall a’i defnyddio, cyn cynnal sesiynau hyfforddiant gyda’u tîm a rhoi set o fideos eglurhaol iddynt er mwyn gallu cyfeirio atynt yn y dyfodol. Dull di-feth.
“Mae’r egni, syniadau ac arloesedd sydd gan y tîm yn amlwg, ac mae’r angerdd sydd ganddynt am eu gwaith yn disgleirio gan fod ganddynt ongl greadigol wahanol neu ddull arall i’w gynnig. Nid oes unrhywbeth yn ormod o waith iddynt ac rydym yn gwerthfawrogi’r gwasanaeth o ansawdd gwych rydym bob tro’n ei dderbyn.”
Manon Rees-O’Brien, Cyfarwyddwr Rhanbarthol

SGROLIWCH I FYNY

mwy o brosiectau

Porwch mwy o waith.

Trowch gweledigaeth mewn i realaeth

Ydych ar fin dechrau, neu’n barod i uwchraddio?
Rydym yn barod.