COPXX

*

COPXX

*

COPXX

*

COPXX

*

COPXX

*

COPXX

*

COPXX

*

COPXX

*

COPXX

Rhoi llais i natur trwy ein doethineb benywaidd cyfunol

COPXX

*

COPXX

*

COPXX

*

COPXX

*

COPXX

Rhoi llais i natur trwy ein doethineb benywaidd cyfunol

COPXX - Oes Adfywio

Fe wnaeth grŵp o arweinwyr o bob cwr o’r byd gysylltu â ni ynghylch eu bwriad i lansio mudiad newydd o’r enw Oes Adfywio yn y cyfnod cyn COP26 ac wedi hynny. Mae COPXX yn cynnig llais amgen ar ran Byd Natur a’r Blaned trwy gynnwys yr egwyddorion benywaidd pan wneir penderfyniadau sy’n effeithio ar bawb ohonom ni.

Fe wnaethom gychwyn y prosiect uchelgeisiol hwn trwy hwyluso nifer o sesiynau i gael rhagor o wybodaeth am ddiben, gweledigaeth a chenhadaeth go iawn y mudiad. Ar ôl sefydlu strategaeth eglur, fe wnaethom ni ddatblygu hunaniaeth brand, dylunio a datblygu eu gwefan a chreu nifer fawr o asedau creadigol i sicrhau cysondeb ym mhob sianel drwyddynt draw.

Dyddiad:

2021

Cleient:

COPXX

Gwasanaethau:

Brand | Web

CANLYNIADAU

Mae COPXX wedi magu nerth. Roedd eu brand a’u negeseuon cryf yn gyson ym mhob sianel drwyddynt draw, sydd wedi’u galluogi i sicrhau cyfleoedd newydd yn COP26 a sefydlu partneriaethau â busnesau ac unigolion eraill sy’n rhannu eu gweledigaeth.

SGROLIWCH I FYNY

mwy o brosiectau

Porwch mwy o waith.

Trowch gweledigaeth mewn i realaeth

Ydych ar fin dechrau, neu’n barod i uwchraddio?
Rydym yn barod.