Nimble Babies

*

Nimble Babies

*

Nimble Babies

*

Nimble Babies

*

Nimble Babies

*

Nimble Babies

*

Nimble Babies

*

Nimble Babies

*

Nimble Babies

Nimble Babies

*

Nimble Babies

*

Nimble Babies

*

Nimble Babies

*

Nimble Babies

Glanhau heb gyfaddawd

Mae pawb yn caru Von! Mentorodd ein CEO sylfaenydd Nimble yn wreiddiol am sawl blwyddyn, yn ei helpu i godi buddsoddiad ac i ehangu, i gael cynnyrch mewn i gannodd o archfarchnadoedd ar draws y wlad, ac i gerdded allan o’r ‘den’ yn llwyddiannus gyda thair draig.

Wrth adeiladu ar y llwyddiannau cychwynnol rydym er hyn wedi cefnogi tîm cychwynnol Nimble gyda ffynonellau dylunio ychwanegol ac ymgyrchoedd marchnata digidol. Mae’r bartneriaeth wedi’i hadeiladu ar ymddiriedaeth a rhoi’r hyblygrwydd sydd angen arnynt i symud yn gyflym mewn amgylchedd cwmni dechreuol cystadleuol.

Dyddiad:

2021

Cleient:

Nimble Babies

Gwasanaethau:

Dylunio | Marchnata | Mentora

CANLYNIADAU

Ni allwch beidio â charu beth mae Nimble yn ei wneud – yn darparu rhieni gyda chynnyrch glanhau effeithiol, sydd wedi’i selio ar gynhwysion o blanhigion, heb gemegion cas ynddynt. Mae’n golygu bod ein tîm wiry n mwynhau creu ymgyrchoedd hysbysebion wedi’u talu, sy’n greadigol, er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth y brand, ac i yrru mwy o bobl i’w siop ar lein a’u hadwerthwyr stryd fawr.

O ganlyniad, mae Nimble wedi mynd o nerth i nerth. Maent wedi lawnsio mewn mwy o adwerthwyr a siopao, heb son am allfori marchnadoedd. Mae ymwybyddiaeth brand gwell, ymrwymiad a chyfraddau sgyrsiau wedi profi’r pwer o farchnata digidol sydd wedi’i gyrru’n annibynnol.

SGROLIWCH I FYNY

mwy o brosiectau

Porwch mwy o waith.

Trowch gweledigaeth mewn i realaeth

Ydych ar fin dechrau, neu’n barod i uwchraddio?
Rydym yn barod.