gwasanaethau

BRAND.

Tropic staff running a creative meeting

EICH PERSONOLIAETH A’CH HUNANIAETH.

Cofiwn bersonoliaethau. Nid yw brandiau’n wahanol. Cadwch bethau’n syml.

Helpwn fusnesau i ddarganfod eu gwir hunaniaeth. Beth yw eu pwrpas, eu credoau, beth maent yn sefyll yn eu herbyn, eu hagwedd a’u hiaith. Mae personoliaeth cryf yn caniatau i bobl gyfathrebu ac uniaethu.

Mae angen hunaniaeth ar bersonoliaethau mawr. Ble taw’r byd sy’n profi eich personoliaeth chi, eich hunaniaeth yw’r hyn mae’r byd yn ei weld. O logos i deipograffeg, lliwiau a chaffaeliaid eich brand, rhown bopeth i chi er mwyn aros yn gyson.

ein prosiectau brand

Ein proses

DULL SY’N MAETHU CYDWEITHIO.

Rhowch eich ffydd ynom ni, mae’n creu rhyfeddodau…

Diffinio

YMCHWIL IGWEITHDAI I LLEOLI I ENWI

O archwiliad brand i analysis cystadleuydd, darganfod a chyfathrebu rhanddeiliad. Gweithiwn yn gydweithredol er mwyn datblygu strategaeth brand effeithiol, a phersonoliaeth gofiadwy a dilys.

Creu

LOGO | TYPOGRAPHY | COLOUR | ILLUSTRATION | MOTION DESIGN | PACKAGING

Wedi’i arwain gan strategaeth y brand, mae creadigrwydd yn llifo. Mae adborth cyson a chyfathrebu’n agored gan ddefnyddio Slack, yn ein caniatau i iteru’n gyflym, gan gymryd syniadau ac ysbrydoliaeth o unrhywle. Gwyliwch gysyniadau’n troi’n hunaniaethau brand.

Cyflwyno

RHANNU GWYBODAETH | CANLLAWIAU | ARGRAFFU| CYNNYRCH

Dyma ni. Byddwn yn teilwra’r agoriad ar gyfer eich anghenion chi, o rannu gwybodaeth, i gyflwyniadau a digwyddiadau confetti showbiz. Yn dilyn yr agoriad, mae actifadu eich brand yn holl bwysig, gyda nwyddau, printiau, ac opsiynau marchnata er mwyn sicrhau gweledigaeth glir ac i bobl ddechrau ei defnyddio hi.

datrysiadau unigryw

ARBENIGEDD AC HYBLYGRWYDD.

GWEITHDAI STRATEGAETH

MENTORA

FFOTOGRAFFIAETH

FIDEO & DRÔN

PACIO

ARGRAFFIAD

ANIMEIDDIAD

TEMPLEDI CYFRYNGAU CYMDEITHASOL

LLOFNODION E-BOST

DEC CYFLWYNO

ADRODDIADAU

DILLAD

ADRODDIADAU

DILLAD

Cwestiynau cyffredin brand

Wrth gwrs. Rydym o hyd yn hapus i fynd dros unrhywbeth gyda chi er mwyn sicrhau bod popeth yn iawn. Rhowch wybod pryd rydych yn meddwl y bydd angen ei wneud arnoch, ac fe ychwanegwn ato am dâl bach ychwanegol.

Dyma gwestiwn anodd. Mae’n llwyr ddibynnu ar eich uchelgais a’ch cyllideb, ond yn gyffredinol, mae brand newydd yn gallu cymryd rhwng wythnos a thair wythnos, ble fyddai prosiect brand sy’n ehangach ei natur yn cymryd rhwng pedair a deuddeg wythnos.

Byddwn yn rhoi popeth i chi ar ffurf ffeiliau lluosol ac fel arfer yn anfon popeth draw atoch trwy ddefnyddio Google Drive, ond rydym yn hyblyg â hyn. Rydym yn hapus i wneud beth bynnag sy’n gweithio orau i chi.

Unwaith rydym wedi cael trafodaeth a phenderfynu i fynd yn ein blaenau, byddwn yn anfon contract ac anfoneb am flaendal o 40%. Gofynnwn i chi dalu gweddill y balans cyn i ni drosglwyddo popeth draw atoch.

Ni. Rydym yn dîm bach sy’n rhoi’r mantais o waith arbenigol asiantaeth gyda’r hyblygrwydd ac agwedd o stiwido fach. Mae’n fwy effeithiol, mae’n rhoi boddhad, ac yn fwy o hwyl. Byddwch yn cyd-weithio gyda’n cyfarwyddwr strategol, cyfarwyddwr creadigol a’n huwch-ddylunwyr sydd ag arbenigedd yn y brand, dylunio gweledol, a’n harbenigwyr darluniad ac animeiddiad.

Trowch gweledigaeth mewn i realaeth

Ydych ar fin dechrau, neu’n barod i uwchraddio?
Rydym yn barod.