Cwmni Da

*

Cwmni Da

*

Cwmni Da

*

Cwmni Da

*

Cwmni Da

*

Cwmni Da

*

Cwmni Da

*

Cwmni Da

*

Cwmni Da

Un o brif gwmnïau cynhyrchu annibynnol y DU

Cwmni Da

*

Cwmni Da

*

Cwmni Da

*

Cwmni Da

*

Cwmni Da

Un o brif gwmnïau cynhyrchu annibynnol y DU

Pobl wych,
sy’n creu cynnwys gwych

Wedi dathlu eu penblwydd yn 25ain oed ac yn ddiweddar wedi dod yn gwmni sy’n berchen ar y cyflogwyr, roedd Cwmni Da eisiau presenoldeb digidol newydd oedd yn cynrychioli eu dyfodiad i’w gwaith ond hefyd safon eu cynnyrch.

Yn barod i gynnig cynhyrchiad byd enwog, yma yn y DU ac yn gydwladol, gweithion ni gyda nhw’n wreiddiol i fapio siwrne eu cwsmeriaid a fyddai’n darparu ar gyfer amrywiaeth o gynulleidfaoedd. Wrth adeiladu ar hynny, aethon ni ati wedyn i ddylunio a datblygu gwefan newydd, a gyfunodd gyda’r cynnwys,iddynt allu parhau gyda’u tasg.

Dyddiad:

2023

Cleient:

Cwmni Da

Gwasanaethau:

Brand | Dylunio | Web

CANLYNIADAU

Mae Cwmni Da nawr yn gwmni sy’n cael ei adnabod fel cwmni cynhyrchu arweinyddol yng Nghymru, y DU ac yn gydwladol. Mae gan y bobl tu ôl i’r busnes, lwyfan i ddangos pwy ydynt a beth y maent yn eu gwneud, ynghyd â lle i’w drafod ac i hyrwyddo’r pŵer o adeiladu busnes llwyddiannus. Mynnwch gip-olwg ar y dudalen hafan sgrin-lawn, ar y cyfrifiadur a’r ffôn symudol – rydym yn caru’r symlrwydd ohono.

Ers hynny, maent wedi’u hadnabod fel arweinyddion yn y maes hwn, ac wedi’u henwi o fewn y 100 uchaf o’r cwmnioedd cyfryngau sy’n llwyr annibynnol yn y Deyrnas Unedig. Mae’n bartneriaeth hwyliog sy’n ein cadw ar flaen ein traed ac rydym yn gyffrous am y niferoedd cynyddol o gyfleoedd rhyngwladol sydd i ddod i Gwmni Da.
“Braint a phleser oedd cyd-weithio gyda Tropic er mwyn datblygu gwefan ein cwmni, Cwmni Da. Roeddent yn greadigol, amyneddgar ac hyblyg. Rydym yn hynod o hapus gyda’r wefan ac hefyd y cymorth technolegol rydym wedi’i dderbyn gyda lletya a pharthau.”
Phil Stead, Rheolwr Materion Busnes

SGROLIWCH I FYNY

mwy o brosiectau

Porwch mwy o waith.

Trowch gweledigaeth mewn i realaeth

Ydych ar fin dechrau, neu’n barod i uwchraddio?
Rydym yn barod.