gwasanaethau

Digidol.

Olu writing post-it's in a workshop

Presenoldebau digidol sy’n dennu a thrawsnewid.

Dull un-strategaeth cychwynnol sy’n creu gwefannau ac apiau sythweledol sy’n fwynhad i’w ddefnyddio ac yn hawdd i’w reoli.

Mae gwefan gymaint yn fwy na dyluniad sy’n dennu’r llygaid, dylai eich gwefan neu ap fod yn arf bwerus sy’n gyrru eich busnes i’r cam nesaf. O strategaeth a wireframes i UX a UI, rydym yn dylunio presenoldebau ar-lein sy’n dosbarthu elw ar eich buddsoddiad.

Rydym yn dod a’ch dyluniad yn fyw, ac yn sicrhrau côd syml a CMS sy’n hawdd eu rheoli, fel eich bod yn gallu adeiladu ar sylfaeni cryf eich busnes pryd bynnag sydd angen. Mae popeth yn cael ei letya ym Mhrydain ac wedi’i bweru gan 100% o egni adnewyddadwy.

ein prosiectau digidol

datrysiadau digidol

ARBENIGEDD AMRYWIOL.

Dyluniad

Datrys heriau cymhleth gyda datrysiadau syml. Uchafu sgyrsiau gyda theithiau defnyddwyr a dyluniadau sy’n dennu, yna codi’r safon gyda thudalennau glanio prydferth, gwefannau cychwynnol syml neu ddyluniadau wê cymhleth.

 • Datrys heriau cymhleth gyda datrysiadau syml
 • Dyluniadau ymatebol cyflawn
 • Hygyrch a dwyieithog

Datblygiad

Llwyfannau ymatebol wedi’u hadeiladu gyda’r dyfodol mewn cof. Cyflym, arfau diogel sy’n berchen i chi, gyda lletya a rheoli opsiynol. Rydym yn arbenigo mewn WordPress, Shopify, Webflow ac App development.

 • Diogel a chyflym
 • Optimeiddio SEO
 • Hawdd ei reoli

Lletya a rheoli

Datysiad di-straen wedi’i deilwra i’ch anghenion chi. Mae lletya pwerus y DU, wedi’i bweru gan 100% o egni adnewyddadwy, a phecynnau rheoli cynhwysfawr sy’n gwaredu’r pen tost o warchodaeth, diweddariadau a newidiadau.

 • Tawelwch meddwl
 • Amseroedd ymateb cyflym
 • Cymorth wedi’i deilwra

Optimeiddiad

Adnabod heriau i sgwrsio, a gwella’r profiad i’r defnyddiwr. O gael SEO technolegol ar y safle, i awditiau UX a phrofi defnyddwyr a dadansoddiadau defnyddwyr helaeth. Yn syml, gallwn helpu busnesau wella’u elw ar fuddsoddiad.

 • Optimeiddiad Conversion
 • Awditiau UX a phrofi i’r defnyddiwr
 • SEO technolegol

datrysiadau unigryw

ARBENIGEDD AC HYBLYGRWYDD.

WEBFLOW

WORDPRESS

SHOPIFY

E-COMMERCE

TUDALENNAU GLANIO

TUDALENNAU GLANIO

TUDALENNAU GLANIO

TUDALENNAU GLANIO

YSGRIFENNU COPI

FFOTOGRAFFIAETH

ARGYMHELLION MEDDALWEDD

MUDIAD

GOOGLE ANALYTICS

MUDIAD

MUDIAD

MUDIAD

ANIMEIDDIAD

FFURFLENNI ARWYDDO

INTEGRATIADAU 3YDD PARTI

TEITHIAU DEFNYDDWYR

PROTOTEIPIAU

FFURFLENNI ARWYDDO

FFURFLENNI ARWYDDO

FFURFLENNI ARWYDDO

Cwestiynau cyffredin web

Cyn gynted ag i chi dalu’r balans gorffenedig, trosglwyddwn yr holl berchnogaeth ac hawlfraint draw i chi. Rydym o hyd ar gael i warchod neu reoli’r wefan i chi, ond chi fydd yn berchen ar y wefan ac yn gallu ychwanegu neu ddileu ein mynediad iddi ar unrhyw adeg.

Dim problem o gwbl. Mae hyn yn digwydd yn eithaf aml wrth i brosiect ddatblygu ac mae gennych syniadau a meddyliau newydd. Siaradwch â ni a chewch bris newydd am y newidadau gennym. Byddwn hefyd yn rhoi gwybod i chi sut fydd hyn yn dylanwadu’r terfyn amser, os o gwbl, fel eich bod yn aros mewn rheolaeth.

Mae ein tîm cynnwys creadigol o hyd ar gael i gefnogi prosiectau, sicrhau bod y prosiect gorffenedig yn berffaith a deniadol. Mae ein dewis ni i greu eich cynnwys hefyd yn tueddu i gynorthwyo i bethau lifo’n well. Does dim cwestiwn amdani.

Rydym yn grwp o bobl gydweithredol. Ynghyd â chael map wedi’i ddiffinio a cherrig milltir wedi’u cytuno arnynt, ble gallwch adolygu’r gwaith a wnaethpwyd ; mae hefyd gennym sianel ‘open slack’ i bob cleient. Mae’n cadw pethau’n gyflym, hyblyg a chlir.

Credwn yn gryf mewn creu llwyfannau sy’n hawdd eu defnyddio a’u rheoli. Byddwn yn eich hyfforddi a chreu fideos fydd yn eich helpu ar gyfer addasu a gwneud newidiadau cyffredinol rydych eisiau eu gwneud, sydd o hyd yn ddiolch i’n CMS sythweledol. Yn ansicr os oes gennych yr amser i’w rheoli nhw – mae ein pecynnau rheoli wedi’u creu ar eich cyfer chi.

Bydd. Mae ein gwasanaeth lletya wedi’i optimeiddio am y llwyfannau rydym yn eu defnyddio (WordPress, Webflow neu Shopify) ac wedi’u hadeiladu gyda’r diogelwch hwnnw mewn cof, sy’n golygu bod eich gwefan am weithio’n llwyddiannus dydd a nos. Mae ein lletya hefyd wedi’i bweru gan ffynonellau egni adnewyddadwy.

Mae sawl ffordd gallen fudo data o’ch gwefan bresennol i un newydd. Byddwn yn eich hysbysu pa ddull rydym yn ei argymell wedi’i selio ar eich cynllun presennol, er mwyn osgoi odi hirfaeth neu golled o berffformiad SEO.

Rydym yn optimeiddio pob gwefan i berfformio’n dda ar wefannau chwilio megis Google. Gallwn hefyd berfformio ymchwil ar gystadleuwyr a geiriau allweddol er mwyn cynyddu’r copi a delweddaeth ar dudalennau penodol. Pan rydym yn lansio, rydym yn hysbysu Google bod gwefan newydd yn bodoli ac yna maen nhw’n gwneud eu gwaith dadansoddi eu hunain ac yn dechrau eich dangos fel canlyniad ymchwilio.

Trowch gweledigaeth mewn i realaeth

Ydych ar fin dechrau, neu’n barod i uwchraddio?
Rydym yn barod.