ein gwasanaethau

SYML OND ARWYDDOCAOL...

Tropic staff running a creative meeting

beth ydym yn ei wneud

Mae hunaniaeth brand awthentig yn sgrechian ei enw, ac yn adrodd eich stori chi. Y bersonoliaeth mae eich cynulleidfa’n gallu cysylltu â hi. Boed eich bod yn dechrau o’r dechrau neu’n ffocysu ar adnewyddu, rydym yn creu brandiau ysgogol i fusnesau sydd â phwrpas, rydym yn credu ynddynt.

Darllenwch am brand
Denu, cysylltu a thrawsnewid unrhyw ddyfais, unrhywle, unrhywbryd. O strategaeth ac ymchwil, i ddylunio a datblygu, o SEO technolegol, lletya a chynhaliaeth. Rydym yn rhoi presenoldeb digidol i fusnesau er mwyn iddynt gael dylanwad cadarnhaol ar y byd.

Darllenwch am digidol
Sawl clic, sawl sgwrs. Gydag opsiynau o farchnata cynnwys, i ymchwil ac hysbysebion cymdeithasol, gallwn wneud y cyfan. Ein dull un-strategaeth cychwynnol sy’n newid syniadau clyfar mewn i ganlyniadau mesuradwy, ond dyma’n harddull ni, i fod yn glir a di-jargon. Dyma mae ein clieintiaid yn ei garu.

Darllenwch am marchnata

ein partneriaid

Ein proses

DULL SY’N MAETHU CYDWEITHIO.

Rhowch eich ffydd ynom ni, mae’n creu rhyfeddodau…

Diffinio

GWEITHDAI I YMCHWIL I DADANSODDIADAU I STRATEGAETH

Y cam pwysicaf. Byddai cyd-weithio â chi i ddifinio strategaeth uchelgeisiol ond cyflawnadwy i’ch prosiect yn sicrhau fod gennym sylfaeni cadarn o le gall bawb a phopeth ffynnu. Gweithiwn gyda busnesau rydym yn gofalu amdanynt, ac felly mae’n holl bwysig i ni bod ein gwaith yn bwydo mewn i’ch amcanion ehangach.

Creu

BRAND | ANIMEIDDIAD | ARGRAFFU | UX & UI | GWEFAN | CYNNWYS | YMGYRCHOEDD MARCHNATA

Wedi’i arwain gan strategaeth, daw ein dawn greadigol yn fyw yma. Yn ddifater o’r gwasanaeth sydd ei angen arnoch, rydym yn gweithio mewn sbrintiau, ac yn annog cyfathrebu agored gan ddefnyddio ‘Slack’. Bydd cyfnodau cyson o adborth ac ethos ble rydym yn cydweithio’n effeithiol, yn caniatau i ni i gyd-weithio’n iteraidd a chyflym. Arbenigedd asiantaeth, gydag hyblygrwydd stiwdio.

Cyflwyno

LANSIO I RHANNU GWYBODAETH I HYFFORDDI I LLETYA I CADARNHAOL I YCHWANEGIADAU

Dyma ni. Gyda phopeth nawr wedi’i greu ac yn barod am y byd, mae’n amser lansio. Mae hyn yn edrych ychydig yn wahanol i bob client, felly rydym yn cyd-weithio â chi i greu cynllun sy’n cynyddu’r effaith i’r eithaf. Ond, mae mwy. Rydym yn rhan o hwn i gael effaith gadarnhaol ar y byd, fel bod ein gwaith yn parhau tan ein bod yn gweld y canlyniadau mae’r prosiect yn ei haeddu.

datrysiadau unigryw

ARBENIGEDD AC HYBLYGRWYDD.

DYLUNIO & ADEILADU GWEFAN

HUNANIAETH WELEDOL

MARCHNATA

STRATEGAETH TWF

DYLUNIO DIGIDOL

ADNEWYDDU BRAND

UX/UI

PPC

ENWI

SEFYLLFA BRAND

MENTORA

GO-TO-MARKET

MENTORA

GO-TO-MARKET

Trowch gweledigaeth mewn i realaeth

Ydych ar fin dechrau, neu’n barod i uwchraddio?
Rydym yn barod.