Explorage

*

Explorage

*

Explorage

*

Explorage

*

Explorage

*

Explorage

*

Explorage

*

Explorage

*

Explorage

Rhoi mynediad i bawb i’r gofod mae nhw angen

Explorage

*

Explorage

*

Explorage

*

Explorage

*

Explorage

Rhoi mynediad i bawb i’r gofod mae nhw angen

Datrysiad sy'n tarfu ar y diwydiant

Fel egin fusnes yn bwriadu cynhyrfu’r dyfroedd mewn diwydiant hen ffasiwn, fe wnaeth Explorage hoelio ein sylw yn syth. Rydym wrth ein bodd yn mynd o’r afael â her! Yn wreiddiol, fe wnaethom gydweithio i gynnig gwasanaeth mentora arbenigol rheolaidd er mwyn ceisio datrys rhai o’r anawsterau cyffredin a brofir gan egin fusnesau a’u galluogi i gyrraedd eu marchnad yn gyflymach. Fodd bynnag, wrth iddynt fwrw ymlaen â’r daith honno ac wrth i ddyddiad y lansio nesáu, fe wnaethant ofyn i ni sicrhau bod eu brand yn cyfleu pwy ydynt erbyn hyn, i ddatblygu teithiau defnyddwyr sydd â chyfraddau trosi sylweddol ac ail-ddylunio eu gwefan i sicrhau y gallent elwa’n llawn ar bob cyfle pan wnaethant lansio.

Dros dreigl amser, mae ein perthynas wedi parhau i ddatblygu, ac rydym ni hefyd wedi cydweithio â hwy i ehangu hunaniaeth bresennol eu brand, datblygu teithiau defnyddwyr pleserus â chyfraddau trosi sylweddol, ac ail-ddylunio eu gwefan.

Dyddiad:

2023

Cleient:

Explorage

Gwasanaethau:

Brand | Dylunio | Mentora | Web

CANLYNIADAU

Nid oedd hynny’n hawdd ond yn sgil dull cydweithredol a chyfuniad o wasanaethau, mae Explorage wedi llwyddo i gwblhau eu rownd buddsoddiadau sylweddol gyntaf, lansio eu cynnig i’r farchnad, optimeiddio eu prosesau gweithredol a sefydlu tîm gwych. Cafodd y cyfan ei arwain gan sylfaenydd a oedd yn datblygu o ran gallu a hyder.

Mae eu brand wedi datblygu mewn meysydd gan barhau’n ffyddlon i’w gwreiddiau, a bellach, maent yn cynnig profiad brand cyson ym mhob pwynt cyswllt. Mae’n brofiad gwych i bawb sy’n ymgysylltu â hwy.

Mae’r ymdrechion i ddatblygu teithiau defnyddwyr a strategaethau cyfraddau trosi, yn ogystal â dyluniadau clir a thrawiadol yn llwyddo i fod yn effeithiol wrth iddynt barhau i gynhyrfu’r dyfroedd yn y diwydiant storio yn feunyddiol.
“Gwerthfawrogwn yn fawr y lefel o arbenigedd sydd wedi’i ddangos i ni, ac rydym wedi mwynhau cyd-weithio gyda Cat, Olu a gweddill y tîm! Rydym yn hapus iawn gyda’r dyluniadau maent wedi’u creu ar ein cyfer.”
Anna Roberts, Prif Swyddog Gweithredol & Sylfaenydd

SGROLIWCH I FYNY

mwy o brosiectau

Porwch mwy o waith.

Trowch gweledigaeth mewn i realaeth

Ydych ar fin dechrau, neu’n barod i uwchraddio?
Rydym yn barod.