GEC

*

GEC

*

GEC

*

GEC

*

GEC

*

GEC

*

GEC

*

GEC

*

GEC

GEC

*

GEC

*

GEC

*

GEC

*

GEC

Cartref Iwerddon i entrepreneuriaid

Mae’r Guinness Enterprise Centre yn helpu breuddwydwyr a gwneuthurwyr i adeiladu datrysiadau, tyfu a chysylltu â’r byd. Yn gartref i bob entrepreneur yn Iwerddon, mae eu canolfan yn Nulyn yn darparu gofod, buddsoddiad a chysylltiadau â brandiau byd-eang a chwmnïau technoleg newydd sydd ar flaen y gad.

Er gwaethaf eu rhaglenni llwyddiannus o gymorth a chysylltiadau, doedd eu presenoldeb digidol heb dyfu ar yr un gyfradd â’u harbenigedd a’r hyn roedd ganddynt i’w gynnig. Roedd angen ei ddiweddaru. Gweithiodd Tropic gyda thîm yn Nulyn er mwyn eu cynorthwyo i ddeall eu cynulleidfa amrywiol, yn amrywio o frandiau’r llywodraeth, i frandiau byd-eang, cwmniau dechreuol Gwyddelig a’r gymuned leol.

Yna fe wnaethom ddefnyddio hyn fel sail ar gyfer dylunio gwefan newydd a diweddaru agweddau ar eu brand i roi iddynt yr offer yr oedd eu hangen arnynt i gael presenoldeb ar-lein cyson ac apelgar yn weledol.

Dyddiad:

2023

Cleient:

GEC

Gwasanaethau:

Dylunio | Web

CANLYNIADAU

Llwyddodd y GEC i lansio ei gwefan newydd ar y cyd ag ystod o raglenni cymorth newydd a chyfleoedd buddsoddi, gan eu helpu i feithrin cysylltiad cryfach â’u holl gwsmeriaid. Ar ôl dylunio ac adeiladu gwefan hawdd ei defnyddio, fe wnaethom hefyd ei hintegreiddio â’u systemau gweithredu mewnol a chyflwyno sesiynau hyfforddi gyda’u tîm.

Maent bellach yn gallu rheoli’r safle eu hunain, gan ei ddiweddaru gyda digwyddiadau allweddol, tenantiaid newydd a chyfleoedd yn ôl yr angen, gan wybod y bydd eu presenoldeb digidol yn parhau i fachu sylw a chyflawni eu nodau.

SGROLIWCH I FYNY

mwy o brosiectau

Porwch mwy o waith.

Trowch gweledigaeth mewn i realaeth

Ydych ar fin dechrau, neu’n barod i uwchraddio?
Rydym yn barod.