M-SParc

*

M-SParc

*

M-SParc

*

M-SParc

*

M-SParc

*

M-SParc

*

M-SParc

*

M-SParc

*

M-SParc

Parc Gwyddoniaeth cyntaf Cymru, cartref arloesedd a chyffro yng Ngogledd Cymru

M-SParc

*

M-SParc

*

M-SParc

*

M-SParc

*

M-SParc

Parc Gwyddoniaeth cyntaf Cymru, cartref arloesedd a chyffro yng Ngogledd Cymru

Tanio uchelgais

Fel parc gwyddonol ar Ynys Môn sy’n gyrru newyddbeth ac entrepreneuriaeth yng Ngogledd Cymru, cysylltodd M-Sparc â Tropic am gymorth mewn nifer o fannau. Mae gan ein sylfaenwyr brofiad a chefndir yn datblygu busnesau cychwynnol ar draws y DU, ynghyd â dosbarthu prosiectau brand a dylunio i rai o fusnesau mwya’ llwyddiannus y wlad. Roedd yn ffit perffaith i gyd-weithio, yn enwedig ar dir cyfarwydd.

Y briff dechreuol oedd i ail ddylunio ac adeiladu’r wefan. Roedd hefyd angen cymorth arnynt i greu amryw o is-frandiau, a phob un â chynulleidfa eu hunain ac amcanion, boed yn gyfathrebu gyda phlant Ysgol, lawnsio cynllun sy’n benodol ar gyfer gwahanol sectorau, neu i helpu godi buddsoddiad ar gyfer y cwmnioedd sy’n cychwyn eu siwrne. Ynghyd â hwn, rydym wedi darparu ffynonellau dylunio hyblyg er mwyn canmol eu tîm ar brosiectau amrywiol.

Dyddiad:

2022

Cleient:

M-SParc

Gwasanaethau:

Dylunio | Web

CANLYNIADAU

Gyda grŵp cymhleth o ddefnyddwyr, aethon ni trwy nifer o weithdai gydag aelodau gwahanol y tîm ac hapddalwyr i wella’n dealltwriaeth o anghenion a gofynion pob cylchran.

Wrth adeiladu ar y sylfaeni hwnnw, roeddem yn gallu lawnsio gwefan oedd yn ddeniadol ac hylaw, er gwaethaf pwy ydych chi ac am beth rydych yn edrych. Creuon ni hefyd wefan pensairniol mewn ffordd ble allai’r tîîm ychwanegu gwasanaethau newydd a chynigion yn y dyfodol heb orfod ail strwythuro neu ail greu’r wefan. Poen na ddylai unrhyw berchennog busnes orfod dioddef.

Gyda chymaint o wahanol fathau I’w cynnig, digwyddiadau cyson a llawer o gynnwys gwych, gwnaethon ni’n siwr i drosglwyddo gwefan hylaw y byddai eu tîm mewnol yn gallu ei diweddaru eu hunain pryd bynnag oedd angen. Cafodd fideos sut i, ac hyfforddiant eu dosbarthu.
“Mae Tropic wedi gweithio ar sawl prosiect i ni o lawnsio’n gwefan newydd, i greu graffeg i ni er mwyn arddangos ein cwmni yng ngorsafoedd tan-ddaearyddol Llundain. Mae eu cyfathrebu a’u talent yn ardderchog a byddwn yn sicr yn argymell Tropic am eich anghenion dylunio i gyd!”
Pryderi ap Rhisiart

SGROLIWCH I FYNY

mwy o brosiectau

Porwch mwy o waith.

Trowch gweledigaeth mewn i realaeth

Ydych ar fin dechrau, neu’n barod i uwchraddio?
Rydym yn barod.